Oferta

 

 

 Za leczenie zębów w prywatnym gabinecie musimy zapłacić. Jednak stomatolog z podpisaną umową z NFZ może udzielić nam darmowych świadczeń stomatologicznych, które są opłacone w ramach kontraktu. Skoro więc płacimy składki za ubezpieczenie zdrowotne możemy ubiegać się o przysługujące nam świadczenia NFZ i leczyć zęby za darmo. Jednak musimy pamiętać, że finansowane świadczenia przez NFZ nie są w stanie zaspokoić naszych potrzeb i nie są w stanie zadbać o dobry stan naszych zębów. Ale warto pamiętać o takiej możliwości i skorzystać z niej szczególnie w sprawach nie wymagających poważnej interwencji. W naszej przychodni udzielamy świadczeń w ramach NFZ z:

Stomatologia Zachowawcza

Zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych . Najgroźniejszym z nich jest próchnica, gdyż nieleczona może doprowadzić nawet do utraty zębów. Leczenie może dotyczyć też przebarwień oraz uszkodzeń zębów powstałych na skutek urazów. Stomatologia zachowawcza wykorzystuje takie zabiegi jak : leczenie próchnicy zębów, odbudowa tkanek zęba materiałami światło utwardzalnymi (wypełnienia) oraz leczenie endodontyczne (kanałowe).

 

Endodoncja

Dział stomatologii zachowawczej zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób miazgi zęba oraz rozpoznawaniem i leczeniem chorób tkanek około wierzchołkowych. Podstawową metodą leczenia jest tu leczenie kanałowe. Wykonuje się je za pomocą bardzo cienkich narzędzi piłująco-penetrujących. W nowoczesnej endodoncji do kontroli leczenia wykorzystuje się mikroskopy operacyjne oraz endometry. Leczenie endodontyczne jest zalecane przy bardzo głębokich ubytkach próchniczych, martwicy miazgi, po złamaniu lub zwichnięciu zęba, ze wskazań protetycznych przed wykonaniem korony lub mostu.

W Naszym Gabinecie wykonujemy również leczenie pod Mikroskopem

 

Protetyka stomatologiczna

Dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu. Do odtworzenia wykorzystuje się uzupełnienie protetyczne. Mogą one być stałe (nie dające się usunąć z ust), lub ruchome (dające się wyjąć z ust), lub kombinowane (protezy ruchome połączone z uzupełnieniami stałymi za pomocą zasuw, zatrzasków, rygli, lub koron teleskopowych).

Na protezy obowiązują zapisy, podczas wykonywania kolejność zgłoszona do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ortodoncja

Dziedzina stomatologii zajmująca się profilaktyką i leczeniem wad zgryzu oraz wad szczękowo-twarzowych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Terapia, prowadzona przez ortodontę (lekarz specjalista w tej dziedzinie), wpływa nie tylko na właściwe stosunki międzyzębowe, lecz także na proporcje dolnego i środkowego odcinka twarzy.

Na aparaty ortodontyczne obowiązują zapisy, podczas wykonywania kolejność zgłoszona do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wykreślenie z list oczekujących, dotyczy listy protetycznej i ortodontycznej!

Wykreślenie z list oczekujących, dotyczy listy protetycznej i ortodontycznej!

Wykreślenie z listy oczekujących może nastąpić z jednego z następujących powodów, zgodnie z tabelą nr 10 załącznika nr 3 do Rozporządzenia, określoną w treści Projektu:

 1. Wykonanie świadczenia przez danego świadczeniodawcę
 2. Powiadomienie przez osobę wpisaną na listę oczekujących o rezygnacji
 3. Zaprzestanie wykonywania świadczenia danego rodzaju przez danego świadczeniodawcę
 4. (kod niewykorzystywany)
 5. Przeniesienie osoby wpisanej na listę oczekujących na inną listę oczekujących u danego świadczeniodawcy
 6. Zgon osoby wpisanej na listę oczekujących
 7. Potwierdzona przez Fundusz informacja, że osoba znajduje się na liście oczekujących na to samo świadczenie u innego świadczeniodawcy
 8. Niezgłoszenie się przez osobę wpisaną na listę na ustalony termin udzielenia świadczenia
 9. Inna przyczyna
 10. Niedostarczenie oryginału skierowania w ciągu 14 dni od dnia wpisu na listę

Warto pamiętać, że nowe przepisy art. 20 ust. 10e i 10f Ustawy pozwalają w uzasadnionych przypadkach na przywrócenie świadczeniobiorcy na listę oczekujących, z uwzględnieniem jego pierwotnej pozycji:

10e. W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, świadczeniobiorca podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że upraw-dopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

10f. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest obo-wiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia usta-nia przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. W przypadku przywrócenia na listę oczekujących przepis ust. 10b stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia od dnia 1 stycznia 2015 roku

Jak sprawdzamy ubezpieczenie?

Po 1 stycznia 2013 roku NFZ wprowadził system zwany eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia. Wystarczy, że podasz w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacja szkolną.

Jeżeli NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo…

Od 2015 roku NFZ nie bierze pod uwagę pisemnych oświadczeń pacjenta o ubezpieczeniu. Potrzebny jest dokument potwierdzający prawo do świadczeń. Zgłoszenie pacjenta do ZUS NIE JEST DOKUMENTEM UBEZPIECZAJĄCYM! Oryginalny dokument np ZUS RMUA z pieczątkami i podpisami z zakładu pracy bądź z Urzędu pracy.

W innym przypadku Pacjent będzie leczony prywatnie lub wizyta zostanie przeniesiona do momentu wyjaśnienia ubezpieczenia.

Wykreślenie z list oczekujących, dotyczy listy protetycznej i ortodontycznej!

Wykreślenie z listy oczekujących może nastąpić z jednego z następujących powodów, zgodnie z tabelą nr 10 załącznika nr 3 do Rozporządzenia, określoną w treści Projektu:

 • Wykonanie świadczenia przez danego świadczeniodawcę
 • Powiadomienie przez osobę wpisaną na listę oczekujących o rezygnacji
 • Zaprzestanie wykonywania świadczenia danego rodzaju przez danego świadczeniodawcę (kod niewykorzystywany)
 • Przeniesienie osoby wpisanej na listę oczekujących na inną listę oczekujących u danego świadczeniodawcy
 • Zgon osoby wpisanej na listę oczekujących
 • Potwierdzona przez Fundusz informacja, że osoba znajduje się na liście oczekujących na to samo świadczenie u innego świadczeniodawcy
 • Niezgłoszenie się przez osobę wpisaną na listę na ustalony termin udzielenia świadczenia
 • Inna przyczyna

Warto pamiętać, że nowe przepisy art. 20 ust. 10e i 10f Ustawy pozwalają w uzasadnionych przypadkach na przywrócenie świadczeniobiorcy na listę oczekujących, z uwzględnieniem jego pierwotnej pozycji:

10e. W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, świadczeniobiorca podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

10f. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. W przypadku przywrócenia na listę oczekujących przepis ust. 10b stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia od dnia 1 stycznia 2015 roku

google logo